Căn số 7 chung cư Diamond Flower

Căn số 7 chung cư Diamond Flower được thiết kế gồm:

  • Phòng Khách + phòng ăn: 48.87m2
  • Phòng ngủ 1: 30.37m2
  • Phòng ngủ 2: 15.12m2
  • Phòng ngủ 3: 14.60m2
  • Lô gia 1: 11.16m2
  • Lô gia 2: 4.81m2
  • WC 1: 7.04m2
  • WC 2: 7.19m2
  • Bếp: 12.66m2

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn số 7 chung cư Diamond Flower

Sơ đồ mặt bằng căn số 7 chung cư Diamond Flower