Tiến độ xây dựng chung cư Diamond Flower

Tiến độ xây dựng Diamond Flower tính đến thời điểm 10/04/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư

Tiến độ công trình cụ thể:

  • Thi công kết cấu bê tông cốt thép đến hết tầng 30.
  • Lắp dựng coppha cốt thép dầm sàn tầng 31.
  • Xây thô tường đến tầng 24, trát tường đến tầng 23.
  • Thi công M&E căn hộ đến tầng 22.
  • Thi công lắp dựng tường kính đến tầng 18.
  • Thi công ốp lát căn hộ mẫu tại tầng 16.